menu

Rys historyczny

Gmina Rozogi historycznie związana jest z ośrodkiem miejskim w Szczytnie.

Rys historyczny

Gmina Rozogi historycznie związana jest z ośrodkiem miejskim w Szczytnie. Powstanie Rozóg (1645 r.) i okolicznych, sąsiadujących wsi było wynikiem intensywnej kolonizacji, przeprowadzonej przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, który w 1789 r. podniósł miejscowość Rozogi do rangi miasteczka.

http://m.szczycienski.wm.pl/2015/04/n/pan-rozog-268.jpg


Wiek XIX był dla mieszkańców Rozóg okresem walki o niepodległość.

Największy ich rozkwit nastąpił w II połowie XIX wieku. Okres I wojny światowej przyczynił się do znacznego unowocześnienia miejscowości. Kataklizm II wojny światowej spowodował zniszczenie Rozóg, ale ze względu na swe położenie zachowały się możliwości i tendencje dalszego rozwoju, które dzisiejsi mieszkańcy z powodzeniem wykorzystują.

12
34