menu

100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 11 listopada odbyła się Gminna uroczystość z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. Najświętszej Marii Magdaleny w Rozogach, po której złożono kwiaty i zapalono znicze na pomniku poległych podczas I wojny światowej. Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe służb mundurowych i szkół z Gminy Rozogi. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Polski uczestnicy przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach gdzie został zorganizowany koncert, na którym wystąpiły zespoły biorące udział w projekcie „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpsiowsku”. Koncert uświetnił swym występem Jarosław Chojnacki. Uroczyste obchody przyciągnęły ogromną liczbę publiczności oraz dostarczyły wielu przyjemności i wzruszeń.