menu

KontaktUrząd Gminy w Rozogach

12-114 Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

e-mail : sekretariat@rozogi.pl

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30


Tel. /089/ 72-26-002, 72-26-038
Fax. /089/72-26-055

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu - pok. nr 7 do godz. 14.30
lub na konto Urzędu Gminy w banku:
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
nr: 90 8920 0001 0010 1765 2000 0080WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY ROZOGI
Referat Podatkowo-Finansowy
- podatki i opłaty lokalne: pok. 11 - nr. wew. 44
- księgowość budżetowa: pok. 10 - nr. wew. 40
- kasa: pok. 7 - nr. wew. 35
Urząd Stanu Cywilnego
- ewidencja ludności: pok. 15 - nr. wew. 41
Referat Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska
- rolnictwo, planowanie przestrzenne, progr.: pok. 2 - nr. wew. 46
- budownictwo, planowanie przestrzenne, progr.: pok. 8 - nr. wew. 42
- mienie komunalne: pok. 4 - nr. wew. 38
- gospodarka odpadami: pok. 3 - wew. 45
Stanowisko do spraw działalności gospodarczej
- działalność gospodarcza: pok. 18 - nr. wew. 36
Stanowisko do spraw przeciwpożarowych
- obrona cywilna, drogi, sprawy przeciwpożarowe: pok 17 - nr. wew. 37
Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy
- obsługa Rady Gminy, kadry: pok. 19 - nr. wew. 43