menu

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

"Wybieram wybory" - III edycja

Informujemy, iż Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Szczegóły na stronach: www.pkw.gov.pl i www.wybieramwybory.pl