menu

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane jest każdej osobie,

której nie stać na odpłatne porady i która złożyła stosowne oświadczenie. Szczegółowe zasady udzielania pomocy dostępne są na stronach internetowych Powiatu Szczycieńskiego pod adresami:
http://powiatszczycienski.pl/5177,Edukacja-Prawna.html
http://bip.powiatszczycienski.pl/10013/Nieodplatna_pomoc_prawna/