menu

Profesjonalny Radny, czyli niezbędna wiedza

2015-02-12 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:32:39)

SZKOLENIE „Profesjonalny Radny, czyli niezbędna wiedza z zakresu finansów publicznych”

SZKOLENIE

„Profesjonalny Radny, czyli niezbędna wiedza z zakresu finansów publicznych”

W dniu 9 lutego 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach odbyło się szkolenie radnych Rady Gminy Rozogi. Szkolenie zostało przygotowane przez Centrum Doskonalenia Kadr z Olsztyna, zajęcia poprowadził Pan Janusz Facon – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Celem szkolenia było:

» podniesienie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do pełnienia w sposób rzetelny i profesjonalny funkcji Radnego,

» merytoryczne przygotowanie Radnych do uczestnictwa w pracach Rady,

» uzyskanie przez Radnych niezbędnej wiedzy w zakresie finansów publicznych.


W szkoleniu wzięli udział radni, kierownicy oraz księgowi jednostek organizacyjnych z terenu gminy Rozogi.