menu

Spotkanie Wójta Gminy z przedsiębiorcami

2015-02-13 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:33:07)

SPOTKANIE WÓJTA GMINY Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY ROZOGI

SPOTKANIE

WÓJTA GMINY Z PRZEDSIĘBIORCAMI GMINY ROZOGI

W dniu 29 stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Rozogi z przedsiębiorcami. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Gminy Rozogi – Pan Marek Nowotka.
Spotkanie poświęcone było m. in. opracowywanej przez gminę - Strategii Rozwoju Gminy Rozogi na lata 2015 – 2025. Wójt Gminy przedstawił harmonogram i cele nowej strategii. Zaprezentował bieżące inwestycje gminne oraz perspektywy nowego finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Poruszano też sprawy związane z funkcjonowaniem lokalnych firm.

Podczas spotkania rozmawiano na temat szans i ograniczeń rozwoju gminy w przyszłości i związaną z tym koniecznością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Podczas spotkania poruszono kwestię powołania Rady Przedsiębiorców, która będzie instrumentem służącym do nawiązania ściślejszej współpracy między samorządem, a przedsiębiorcami.

Kolejne spotkanie zaplanowano na przełomie marca i kwietnia 2015 roku.