menu

Wybory Sołtysa - Dąbrowy II

2015-02-14 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:33:31)

W dniu 16 lutego 2015r. w sołectwie Dąbrowy II odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W dniu 16 lutego 2015r. w sołectwie Dąbrowy II odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Rozogi – Zbigniew Kudrzycki oraz Przewodniczący Rady Gminy Rozogi - Marek Nowotka. W zebraniu wzięło udział 17 mieszkańców.

Na sołtysa nowej kadencji została zgłoszona dotychczasowa sołtys – Marzanna Zyśk. W głosowaniu tajnym zebrani poparli kandydaturę Marzanny Zyśk i ponownie została wybrana sołtysem sołectwa Dąbrowy II. Wybrano również 3 osobową radę sołecką w składzie: Henryk Szydlik, Stanisław Mierzejek, Ryszard Plonowski.

Na zebraniu sołeckim Wójt Gminy Rozogi przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne na 2015 rok. Poinformował o wyborach do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 31 maja 2015 r. Przedstawił koncepcję nowej strategii rozwoju gminy Rozogi na lata 2015 – 2025, oraz zamiar podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2016. Wójt gminy omówił też perspektywy nowego finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Podczas zebrania rozmawiano także na temat stanu dróg, kanalizacji, gospodarki odpadami.