menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Klon

2015-02-15 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:35:27)

W dniu 17 lutego 2015r. w sołectwie Klon odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W dniu 17 lutego 2015r. w sołectwie Klon odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Rozogi – Zbigniew Kudrzycki oraz Przewodniczący Rady Gminy Rozogi – Marek Nowotka. W zebraniu wzięło udział 76 mieszkańców.


Na sołtysa nowej kadencji została zgłoszona dotychczasowa sołtys - Danuta Ruszczyk. W głosowaniu tajnym zebrani poparli kandydaturę Danuty Ruszczyk i ponownie została wybrana sołtysem sołectwa Klon. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Zofia Śniadach, Zbigniew Wiciński, Dorota Kulas, Jadwiga Kulis.


Na zebraniu sołeckim Wójt Gminy Rozogi przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne na 2015 rok. Poinformował o wyborach do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 31 maja 2015 r. Przedstawił koncepcję nowej strategii rozwoju gminy Rozogi na lata 2015 – 2025, oraz zamiar podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2016. Wójt gminy omówił też perspektywy nowego finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Podczas zebrania rozmawiano także na temat stanu dróg, kanalizacji, gospodarki odpadami.