menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Dąbrowy I

2015-02-21 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:35:51)

W dniu 18 lutego 2015r. w sołectwie Dąbrowy I odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W dniu 18 lutego 2015r. w sołectwie Dąbrowy I odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Rozogi – Zbigniew Kudrzycki oraz Przewodniczący Rady Gminy Rozogi – Marek Nowotka. W zebraniu wzięło udział 125 mieszkańców.


Zebrani zgłosili 4 kandydatury na sołtysa sołectwa Dąbrowy I: Bożenna Drózd, Czesław Lis, Marek Welk, Sylwia Więcek. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymał Czesław Lis. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: Wiesław Górski, Sławomir Jędrzejczyk, Zygmunt Tański, Czesław Zaciek .
Na zebraniu sołeckim Wójt Gminy Rozogi przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne na 2015 rok. Poinformował o wyborach do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 31 maja 2015 r.

Przedstawił koncepcję nowej strategii rozwoju gminy Rozogi na lata 2015 – 2025, oraz zamiar podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2016. Wójt gminy omówił też perspektywy nowego finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Podczas zebrania rozmawiano także na temat stanu dróg, kanalizacji, gospodarki odpadami.