menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Faryny

2015-03-06 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:37:32)

W dniu 23 lutego 2015r. w sołectwie Faryny odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019

W dniu 23 lutego 2015r. w sołectwie Faryny odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 61 mieszkańców.Zebrani zgłosili 4 kandydatury na sołtysa sołectwa Faryny: Helena Dąbkowska, Grzegorz Kaczmarczyk, Barbara Kłos, Monika Warych. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymała Barbara Kłos (19 głosów). Helena Dąbkowska – 17 głosów, Grzegorz Kaczmarczyk – 17 głosów, Monika Warych – 3 głosy. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: Lucyna Bors, Mariusz Drężek, Grzegorz Kaczmarczyk, Bożena Popielarz .Na zebraniu sołeckim Wójt Gminy Rozogi przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne na 2015 rok. Poinformował o wyborach do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 31 maja 2015 r. Przedstawił koncepcję nowej strategii rozwoju gminy Rozogi na lata 2015 – 2025, oraz zamiar podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2016. Wójt gminy omówił też perspektywy nowego finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Podczas zebrania rozmawiano także na temat stanu dróg, kanalizacji, gospodarki odpadami.