menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Księży Lasek

2015-03-08 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:38:13)

W dniu 25 lutego 2015r. w sołectwie Księży Lasek odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W dniu 25 lutego 2015r. w sołectwie Księży Lasek odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 24 mieszkańców.
Na sołtysa nowej kadencji został zgłoszony dotychczasowy sołtys – Zdzisław Zegota. W głosowaniu tajnym zebrani poparli kandydaturę Zdzisława Zęgoty i ponownie został wybrany sołtysem sołectwa Księży Lasek. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Jan Bujanowski, Edward Dąbkowski, Urszula Lewandowska, Stanisław Mikołajczyk.
Na zebraniu sołeckim Wójt Gminy Rozogi przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne na 2015 rok. Poinformował o wyborach do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 31 maja 2015 r. Przedstawił koncepcję nowej strategii rozwoju gminy Rozogi na lata 2015 – 2025, oraz zamiar podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2016. Wójt gminy omówił też perspektywy nowego finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Podczas zebrania rozmawiano także na temat stanu dróg, kanalizacji, gospodarki odpadami.