menu

Wykaz Organizacji Pozarządowych

Strona Portalu Organizacji Pozarządowych:
http://bazy.ngo.pl/


1. Stowarzyszenie "Kurpiowskie Pogranicze"
Dąbrowy, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000553134

2. Stowarzyszenie "Nasze Jutro"
Faryny, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000418839

3. Stowarzyszenie "Zielona Alternatywa"
Faryny, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000535259

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rozogi
Orzeszki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000277977

5. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Klon, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000206250