menu

Spotkanie w Garncarskiej Wiosce

w dniu 7 października 2015 nt. SKUTECZNE PARTNERSTWA PUBLICZNO – SPOŁECZNE W PROCESACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I STANOWIENIA PRAWA.

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie do Garncarskiej Wioski w dniu 7 października 2015 w godzinach 10:00 – 16:00 nt. SKUTECZNE PARTNERSTWA PUBLICZNO – SPOŁECZNE W PROCESACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I STANOWIENIA PRAWA, które poprowadzi ekspert Tomasz Schimanek współpracujący z Departamentem Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – arcyciekawy człowiek J

W załączeniu:

- zaproszenie

- ramowy plan spotkania

- karta zgłoszeniowa