menu

REGULAMIN XX POWIATOWEGO KONKURSU „PALMA WIELKANOCNA” ROZOGI 2015

2015-03-11 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:41:55)

Założenia i cel konkursu: Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. 1. Kultywowanie kultury ludowej, tradycji i zwyczajów,

Założenia i cel konkursu:
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.
1. Kultywowanie kultury ludowej, tradycji i zwyczajów,
2. Stworzenie warunków do prezentacji twórczości ludowej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych,
3. Wymiana wiedzy na temat zanikającego zwyczaju wykonywania palm wielkanocnych,
4. Integracja twórców plastyki obrzędowej z powiatu szczycieńskiego.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Rozogi oraz powiatu szczycieńskiego, twórcy zrzeszeni oraz nie zrzeszeni, a także uczestnicy zbiorowi (klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazja, organizacje społeczne, koła zainteresowań, osoby indywidualne i dzieci).
2. Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły. Sposób ich wykonania dowolny z zachowaniem tradycyjnej formy ludowej.
3. Wysokość palmy jest nieograniczona /palma musi mieć taką wysokość aby można ją było swobodnie unieść w górę, o wygranej świadczy sposób i estetyka jej wykonania a nie wielkość/.
4. Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych nie będą uwzględnione w konkursie.
5. Jeden autor bądź jedna klasa może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Palmy należy dostarczyć do Kościoła Parafialnego w Rozogach w dniu
27 marca 2015r. / piątek/ do godz. 16ºº.
Po godz. 17ºº komisja konkursowa dokona oceny palm.
7. Każdą palmę należy podpisać /w opisie zawrzeć koniecznie następujące informacje/:
- imię, nazwisko, wiek wykonawcy, adres zamieszkania
- nazwę i adres szkoły, symbol klasy,
- nazwę i adres organizacji.
8. Wszystkie nagrodzone palmy zostają do dyspozycji organizatora.
Komisja oceniać będzie:
♣ pomysłowość, estetykę, technikę wykonania prac,
♣ bogactwo użytych materiałów,
♣ ogólne walory artystyczne i estetyczne.
UWAGA! Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 marca 2015r. około godziny 13ºº po Mszy Św. w sali sportowej Zespołu Szkół w Rozogach.
Prosimy o terminowy odbiór nagród!
Organizatorzy zobowiązują się do:
♣ powołania kompetentnej komisji oceniającej, której decyzje będą ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
♣ przygotowania nagród i dyplomów,
♣ stworzenie miłej i przyjemnej atmosfery oraz sprawnego przeprowadzenia konkursu.
Komisja konkursowa przyzna nagrody za I,II, III miejsce w każdej kategorii, może również przyznać inne miejsca i wyróżnienia.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem:
♣ Gminny Ośrodek Kultury
Plac Jana Pawła II 1
12-114 Rozogi
tel/fax (089) 72 26 048 w godz. 8ºº – 17ºº
/od wtorku do piątku/.