menu

Ogłoszenie dla prowadzących działalność gospodarczą

2015-03-12 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:45:27)

Informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych, potencjalnie zainteresowanych ubieganiem się o środki zewnętrzne
Szanowni Państwo,


Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, rolników z powiatu nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego.


Podczas spotkań zostaną przekazane informacje nt zasad wdrażania działania:


Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój kierowany przez społeczność oraz o przewidywanych środkach dostępnych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców i rolników z obszaru działania LGD w latach 2016-2020.


Uczestnikom zostaną również przekazane informacje dotyczące zawartości i zasad opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2020.


Spotkania odbędą się w następujących terminach:
- 10.03.2015 r. godz. 10.00 - Organizacje Pozarządowe
- 11.03.2015 r. godz. 10.00 - Przedsiębiorcy
- 12.03.2015 r. godz. 10.00 - Spółdzielnie Socjalne
- 17.03.2015 r. godz. 10.00 - Rolnicy


Miejsce : Kamionka k/Nidzicy „Garncarska Wioska”


Załączniki:
Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres mailowy: r.milewska@lgdbmk.pl
( jedna osoba może uczestniczyć w więcej niż jednym spotkaniu)


Uwaga, ilość miejsc ograniczona!