menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Orzeszki

2015-03-16 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:46:23)

W dniu 2 marca 2015r. w sołectwie Orzeszki odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 82 mieszkańców.


Zebrani zgłosili 2 kandydatury na sołtysa sołectwa Orzeszki: Samsel Leszek, Kaczmarczyk Alicja. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymał Samsel Leszek (58 głosów) Kaczmarczyk Alicja – 10 głosów. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: Marianna Dzierlatka, Mirosław Świder, Zbigniew Niedźwiedzki, Marian Wróbel.