menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Spaliny Wielkie

2015-03-17 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:48:03)

W dniu 3 marca 2015r. w sołectwie Spaliny Wielkie odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 45 mieszkańców.

Na sołtysa nowej kadencji został zgłoszony dotychczasowy sołtys – Józef Anuszkiewicz oraz Renata Bałdyga. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymała Renata Bałdyga (32 głosy), Józef Anuszkiewicz – 11 głosów. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Stanisław Kaczmarczyk, Justyna Maciora, Aneta Trzcińska, Wioletta Turek