menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Zawojki

2015-03-17 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:48:51)

W dniu 5 marca 2015r. w sołectwie Zawojki odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 19 mieszkańców.

Zebrani zgłosili 2 kandydatury na sołtysa sołectwa Zawojki: Heronim Obrębski, Kamil Pac. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymał Heronim Obrębski (11 głosów) Kamil Pac – 8 głosów. Wybrano również 2 osobową radę sołecką w składzie: Mirosław Polak, Piotr Polak.