menu

Komunikat Wójta Gminy Rozogi z dnia 25.03.2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rozogi z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rozogi poprzez wprowadzenie pracy zdalnej informuję, iż dnia 27.03.2020 r. oraz 30.03.2020 r. zarządza się wykonywanie pracy zdalnej wszystkich pracowników Urzędu Gminy Rozogi.
Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego jest możliwy pod nr telefonu: 501-569-594.
Pozostałe sprawy prosimy załatwiać komunikacją elektroniczną (ePUAP, e-mail,
strona internetowa: (https://egmina.rozogi.pl/euslugi-web) lub www.rozogi.pl
w zakładce: eUsługi.
Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.
Kontakt e-mailowy: sekretariat@rozogi.pl, ePUAP: /h2bj5r59az/SkrytkaESP.
Przepraszamy za utrudnienia.


Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki