menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Łuka

2015-03-19 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:49:16)

W dniu 10 marca 2015r. w sołectwie Łuka odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.

Na sołtysa nowej kadencji został zgłoszony dotychczasowy sołtys – Katarzyna Tyc. W głosowaniu tajnym zebrani poparli kandydaturę Katarzyny Tyc i ponownie została wybrana sołtysem sołectwa Łuka. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Agata lis, Adam Tyc, Kazimierz Krajza, Piotr Tyc.