menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Borki Rozowskie

2015-03-20 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:49:58)

W dniu 11 marca 2015r. w sołectwie Borki Rozowskie odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.

Na sołtysa nowej kadencji został zgłoszony dotychczasowy sołtys – Grzegorz Jędrzejczyk oraz Edward Szydlik i Danuta Kaczmarczyk. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymał Grzegorz Jędrzejczyk (11 głosów), Edward Szydlik - 7 głosów, Danuta Kaczmarczyk – 6 głosów. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Dorota Ejdys, Regina Gajk, Danuta Kaczmarczyk, Edward Szydlik.