menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Rozogi

2015-03-21 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:50:23)

W dniu 12 marca 2015r. w sołectwie Rozogi odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 104 mieszkańców.

Zebrani zgłosili 4 kandydatury na sołtysa sołectwa Rozogi: Joanna Niemczyk, Marek Stolarczyk, Elżbieta Szmigiel, Anna Szydlik W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymał Marek Stolarczyk - 34 głosy, Joanna Niemczyk – 26 głosów, Elżbieta Szmigiel – 16 głosów, Anna Szydlik – 23 głosy. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Joanna Niemczyk, Janusz Sypijański, Elżbieta Szmigiel, Krzysztof Więcek.