menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Występ

2015-03-23 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:54:02)

W dniu 16 marca 2015r. w sołectwie Występ odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 39 mieszkańców.

Na sołtysa nowej kadencji został zgłoszony dotychczasowy sołtys – Elżbieta Mikołajczyk. W głosowaniu tajnym zebrani poparli kandydaturę Elżbiety Mikołajczyk i ponownie została wybrana sołtysem sołectwa Występ. Wybrano również 3 osobową radę sołecką w składzie: Teresa Gołaś, Bożena Kaczmarczyk, Władysława Kozon.