menu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 22 maja 2020 r.Na podstawie § 12 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 878), od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania, ogranicza się dopuszczalną liczbę interesantów przebywających w tym samym czasie w Urzędzie Gminy Rozogi, do jednej osoby w: pokój numer 7 – kasa, pokój numer 16 - Urząd Stanu Cywilnego, pokój numer 4 – stanowisko do spraw odpadów/stanowisko do spraw ochrony środowiska, pokój numer 8 – stanowisko do spraw geologii, infrastruktury przestrzennej i decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku konieczności załatwiania innych spraw w pozostałych pokojach, mieszkańcy proszeni są o umawianie się telefoniczne – tel. 89/7226002.

Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk po wejściu do urzędu. Na korytarzach należy zachować dystans społeczny i odległość 1,5 metra od drugiej osoby oraz przestrzegać znaków ograniczających poruszanie się umieszczonych na podłodze.

Korespondencję/pisma/wnioski należy zostawiać w skrzynce pocztowej przy wejściu do urzędu.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o załatwianie spraw urzędowych poprzez portal www.rozogi.pl i zakładkę e-usługi, specjalnie dedykowaną mieszkańcom gminy Rozogi do kontaktu z urzędem w czasie stanu epidemii.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki