menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Kwiatuszki Wielkie

2015-03-24 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:55:33)

W dniu 18 marca 2015r. w sołectwie Kwiatuszki Wielkie odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.

Zebrani zgłosili 4 kandydatury na sołtysa sołectwa Kwiatuszki Wielkie: Andrzej Darmofał, Monika Darmofał, Marek Skrobiński, Adam Szmigiel. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymała Monika Darmofał (13 głosów), Andrzej Darmofał – 4 głosy, Marek Skrobiński – 4 głosy, Adam Szmigiel – 5 głosów. Wybrano również 3 osobową radę sołecką w składzie: Andrzej Darmofał, Teresa Deptuła, Stanisław Kordek, Wiesława Zapert.