menu

Wybory Sołtysa - Sołectwo Wilamowo

2015-03-25 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:56:13)

W dniu 20 marca 2015r. w sołectwie Wilamowo odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2015 – 2019. W zebraniu wzięło udział 46 mieszkańców.

Na sołtysa nowej kadencji został zgłoszony dotychczasowy sołtys – Halina Zyśk oraz Małgorzata Kamińska - Bałdyga. W głosowaniu tajnym największą liczbę głosów otrzymała Halina Zyśk (40 głosów), Małgorzata Kamińska - Bałdyga – 16 głosów. Wybrano również 4 osobową radę sołecką w składzie: Ewa Gronowska, Elżbieta Kaczmarczyk, Zofia Kaczmarczyk, Stanisław Olszewski.