menu

Ogłoszenie otwartego konkursu zadania publiczne

2015-02-28 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-16 17:59:02)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

• organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji,
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Zarządzenie dostępne w załączniku.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- oferta

- umowa

- sprawozdanie