menu

Medale Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 2 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rozogach odbyło się uroczyste wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczenia zostały przyznane Pani Marzenie Błaszczak dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Klonie, Pani Janinie Miłek nauczycielowi Szkoły Podsta-wowej im. Jana Pawła II w Rozogach oraz Pani Barbarze Żarnoch głównej księgowej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Rozogach. Medale wręczył, na pod-stawie upoważnienia nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej, Pan Janusz Cichoń – se-kretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Wójt Zbigniew Kudrzycki pogratulował pracowni-kom oświaty zaszczytu wyróżnienia i przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół z terenu Gminy Rozogi, przedstawiciele Rady Rodziców, Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu – Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Rozogach, Przewodniczący Rady Gminy Rozogi oraz Radni.