menu

Biała Wstążka

Wójt Gminy Rozogi uprzejmie informuje, że trwa Ogólnoświatowa Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” - stop przemocy wobec kobiet.

Włączając się do Kampanii w dniu 5 grudnia 2015r. w godz. 900 – 1500, w Ośrodku Wsparcia w Rozogach ul. 24 Stycznia 9, osoby potrzebujące wsparcia, będą miały możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, pedagogiem oraz członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.