menu

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

2015-04-20 18:43:56 (ost. akt: 2015-04-20 18:53:24)

na realizację zadań publicznych z zakresu:1/ organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji,
2/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3/ działania na rzecz integracji lokalnej.

Szczegółowe informacje w załączniku