menu

Oceń funkcjonowanie udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów

Weź udział w ankiecie i oceń funkcjonowanie udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów. W dniach od 05.11.2015 do 30.11.2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przeprowadzał pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta.

Wzięcie udziału w ankiecie jest dobrowolne i anonimowe. Analiza uzyskanych informacji umożliwi opracowanie rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie udzielania świadczeń medycznych z korzyścią dla pacjentów.
Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824 jak również w wersji papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.