menu

Podziękowania dla Elżbiety Kaszni

za długoletnią pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach.

W piątek, 18 grudnia 2015 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach podczas uro-czystości, „Wigilia Trzech Pokoleń”, władze samorządowe i kierownicy jednostek organiza-cyjnych gminy: Zbigniew Kudrzycki – wójt, Marek Nowotka – przewodniczący Rady Gminy, Teresa Samsel – radna powiatu szczycieńskiego, Janina Łachacz – dyrektor GBP, dyrektorzy szkół – Joanna Wasik i Bernadetta Zdunek i Jolanta Stolarczyk – dyrektor Przedszkola, podzię-kowali Elżbiecie Kaszni za jej długoletnią pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach i dotychczasową działalność artystyczną, rozsławiającą jej rodzinną miejscowość w Polsce i na świecie. Elżbieta Kasznia to śpiewaczka obdarzona białym głosem, który jest rodzajem śpie-wu archaicznego polegającym na wydobyciu potężnego głosu, dającego wrażenie jasności, mocy, przeszywający wibracjami. Jest również twórczynią ludową, zajmującą się wycinaniem wycinanek kurpiowskich, robieniem kwiatów z bibuły i haftowaniem strojów ludowych. W 1995 r. zajęła III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-mierzu, jako solistka brała udział w widowisku „Wielkanoc na Kurpiach” wystawianym w Tea-trze Polskim w Warszawie w 2001 r. Za działalność i zasługi dla powiatu szczycieńskiego w 2001 r. została nagrodzona Statuetką Juranda. Reprezentowała Polskę w 2002 r. na Festiwalu Folkowym w Rudolfstadt w Niemczech, w 2005 r. w San Gemini we Włoszech prezentowała sztukę wykonywania palmy kurpiowskiej w ramach wystawy „Polski stół wielkanocny”. Uczestniczyła w 2005 r. w Tygodniu Polskim w Meklemburgii w Niemczech pod hasłem: „Do-bre Sąsiedztwo – Kształtujemy Przyszłość bez Granic”.
W Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie w 2009 r. zajęła III miejsce, i w tym samym roku na 43 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zajęła I miejsce w kategorii solistów – śpiewaków. Elżbieta Kasznia została w 2010 r. odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Artystka chętnie prowadziła warsztaty oraz pokazy rękodzieła, prezentując tworzenie papierowych kwiatów w licznych szkołach, bibliotekach oraz ośrodkach kultury, m.in. w Roz-ogach, Mławie, Piszu, Szczytnie, Mrągowie. Jest członkiem Związku Kurpiów.