menu

Zimowisko dla dzieci rolników 2016 r.

Szanowni Państwo, Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku i Gmina Ełk zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu ogłoszenia oraz na stronach internetowych portali informacji dotyczącej zimowiska w Zakopanym i Białym Dunajcu

i pomogli nam w dotarciu z informacją o zimowisku do zainteresowanych osób.

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników do 16 roku życia z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców (bądź prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Ogółem z wypoczynku skorzysta 139 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Pozostało jeszcze 14 wolnych miejsc do Zakopanego i 26 miejsc do Białego Dunajca. Wypoczynek jest dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

W załączniku przesyłam treść ogłoszenia
Wszelkie informacje są dostępne są na stronie internetowej Gminy Ełk. http://www.elk.gmina.pl/

Z góry dziękuję za udostępnienie informacji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku

Tomasz Bartnik
508863211

Szczegółowe informacje pod linkiem