menu

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016

WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

- organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Informujemy o zmianie w sprawie zarządzenia nr 4/2016 WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 14 stycznia 2016 r.
na zarządzenie nr 9/2016 WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 27 stycznia 2016r.
Szczegóły nowego zarządzenia w załączniku.

Załączniki:
Treść zarządzenia
Oferta
Umowa
Sprawozdanie