menu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2016-01-22 12:00:00 (ost. akt: 2016-01-25 08:23:50)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi (w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze)

Projekt zmiany SUiKZP Gminy Rozogi - dokument nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18

Prognoza oddziaływania na środowisko SUiKZP Gmina Rozogi - dokumenty nr 1, nr 2, nr 3