menu

Wspieram region

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie się w akcję promocyjną „Wspieram region”, która ma na celu zachęcenie mieszkańców naszego regionu do przekazania 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego z województwa warmińsko-mazurskiego.

Akcję od 2010 roku prowadzi samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Również w 2016 roku będziemy propagować ideę przekazywania 1 procenta podatku dochodowego organizacjom z naszego regionu. W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych ma obecnie ponad 300 stowarzyszeń i fundacji. W ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i Mazur okazali się hojni – z danych pozyskanych z Izby Skarbowej wynika, że kwota przekazana organizacjom z regionu przekroczyła 4 mln zł, jeśli udałoby się nam przekonać do tego jeszcze większą liczbę podatników z województwa, kwota ta mogłaby być znacznie większa.

Aby ułatwić podatnikom znalezienie informacji na temat organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego uprawnionych do otrzymywania 1 procenta, stworzyliśmy stronę internetową www.wspieramregion.pl.

Znajduje się na niej baza uprawnionych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz wyszukiwarka, pomagająca odszukać organizację, której działalność chcielibyśmy wesprzeć.

Ze strony można też pobrać bandery internetowe, które mogą Państwo umieścić na swoich stronach internetowych – http://wspieramregion.pl/do-pobrania

Działania na rzecz akcji „Wpieram region” prowadzi i koordynuje Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego – tam możecie Państwo otrzymać dodatkowe informacje (tel. 89 51 25 170 lub 89 51 25 175, e-mail: [url=mailto:biuropromocji@warmia.mazury.pl[/url]biuropromocji@warmia.mazury.pl).

Z góry dziękujemy za pomoc w rozpropagowaniu akcji „Wspieram region”.