menu

Jurandy

Dnia 07 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie wręczono Statuetki i Wyróżnienia Jurandy 2015.

Z gminy Rozogi wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki przyznano Bogusławie i Wiesławowi Mikołajczyk Właścicielom firmy GRAND STUDIO S.C.
Nagrody Powiatu Szczycieńskiego przyznawane są za wybitne zasługi w dziedzinach takich jak: gospodarka, działalność społeczna, kultura, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja. W tym roku zmienił się skład kapituły nagrody Juranda:
- Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński, Przewodniczący Kapituły;
- Andrzej Kijewski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Powiatu Szczycieńskiego, Członek Kapituły;
- Jan Szymczak - Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie, Członek Kapituły;
W obradach Kapituły uczestniczył Andrzej Karczmarski - do niedawna Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego, którego godnie zastąpiła Joanna Gawryszewska – obecnie Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego.
Wyróżnienia i Statuetki Juranda wręczał Starosta Szczycieński Jarosław Matłach.