menu

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców i pracowników

- dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla firm

Informacje o spotkaniach

Podczas spotkań poinformujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z Programu Regionalnego na rozwój kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wypracować rozwiązania, ułatwiające współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektów rozwojowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Udział w spotkaniu będzie okazją do współtworzenia systemu dystrybucji środków EFS w naszym województwie: Warmińsko–Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych(WaMaFURSystem).

Wierzymy, że dzięki współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację WaMaFURSystem, uda się stworzyć przyjazne warunki do efektywnego wykorzystania środków europejskich przeznaczonych na ten cel.
Logo WaMa FURSystem
Terminy i miejsca spotkań

10 maja 2016 r., w godz. 10.00-13.00, w Elbląskim Parku Technologicznym,
12 maja 2016 r., w godz. 10.00-13.00, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym,
17 maja 2016 r., w godz. 11.00-14.00, w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:m.polit@warmia.mazury.pl do 06.05.2016

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o wcześniejsze poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji

Biuro Projektów Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

tel. 89 521 97 44