menu

Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na dzień informacyjny:

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na dzień informacyjny:

Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020

który odbędzie się: 13 maja br. (piątek)
w godz. 10.00 – 12:00
w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”, sala 2A
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn - Kortowo

Spotkanie skierowane jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również możliwości wsparcia firm w działalności eksportowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce Szkolenia. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które wezmą udział w ww. dniu informacyjnym będą miały pierwszeństwo podczas rejestracji na warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosku do konkursu Instrument MŚP, które odbędą się 16.06.2016r.

Serdecznie zapraszamy!

Program i zaproszenie w załączniku