menu

ROZOSKI JARMARK

Zapraszamy 25 czerwca 2016 r. na „ROZOSKI JARMARK” Plac Jana Pawła II w Rozogach

Zapraszamy 25 czerwca 2016 r. na „ROZOSKI JARMARK” Plac Jana Pawła II w Rozogach
„Rozoski Jarmark”, jest imprezą o charakterze wystawienniczo-handlowym przeznaczonym dla wytwórców wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych artykułów spożywczych.
Celem Jarmarku jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy wystawców do zgłaszania chęci udziału w Jarmarku (Karta zgłoszenia oraz Regulamin w załączeniu).