menu

Fundacja ORANGE w Gminie Rozogi

8 czerwca 2016 r.

Dnia 7 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowach oraz Szkole Podstawowej w Klonie odbyły się spotkania wolontariuszy Fundacji Orange, której prezesem jest Pani Ewa Krupa i pracownik Pan Bartłomiej Kuczyński. Inicjatorem projektu był pan Sebastian Grabowski dyrektor Centrum Badania Rozwojowego w Orange Polska wraz z komitetem organizacyjnym, którego koordynatorem był pan Andrzej Bamburski. Do realizacji akcji przyczynili się również:
• Tomasz Ośko
• Joanna Jóźwiak
• Jarosław Turkiewicz
• Robert Warzocha
• Izabela Bziuk
• Izabela Kręgiel
• Izabella Krzemińska
• Sara Latocha
Temat przewodni spotkań z uczniami dotyczył „Specjalizacji zawodowych w przyszłości”, gdzie głównym celem było zainspirowanie dzieci i rozbudzenie w nich zainteresowania nowymi możliwościami rozwoju, pokazaniem, że warto się uczyć, być w czymś dobrym, a także:
• promowaniu nauk ścisłych,
• oswajaniu z rzeczywistością zdominowaną przez technologię,
• zapoznawaniu uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi,
• pokazywaniu innego zakresu możliwości specjalizacji zawodowych- ukierunkowanego na nowe technologie i zawody, które tworzą się teraz, a będą popularne w przyszłości.
Uczniowie otrzymali upominki oraz mogli wziąć udział w różnych konkursach, za co najlepszych czekała nagroda. Zajęcia prowadzone w klasach przez 3-4 animatorów były ciekawe, uczniowie aktywnie i z zadowoleniem wzięli udział w takiej formie zajęć. Wolontariusze Fundacji Orange w ramach akcji Półka Wolnej Książki, umieścili na korytarzach szkolnych regały z książkami, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie.
Na zakończenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, zorganizowano uroczyste podsumowanie warsztatów, podczas którego uczniowie w ramach podziękowań zaprezentowali wiersz i piosenkę w gwarze regionalnej oraz gadkę kurpiowską. Przedstawiciele fundacji otrzymali pamiątkowe statuetki „Przyjaciel Szkoły”.


8 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Klonie odbyły się zajęcia przygotowane przez Wolontariat Kompetencji Orange Polska o tematyce: „Specjalizacje zawodowe
w przyszłości”. W każdej klasie po dwóch ekspertów prowadziło zajęcia z dziećmi,
które polegały na:
• inspirowaniu dzieci,
• rozbudzaniu zainteresowania nowymi możliwościami rozwoju,
• promowaniu nauk ścisłych,
• oswajaniu z rzeczywistością zdominowaną przez technologię,
• zapoznawaniu uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi,
• pokazywaniu innego zakresu możliwości specjalizacji zawodowych- ukierunkowanego na nowe technologie i zawody, które tworzą się teraz, a będą popularne w przyszłości.
Po zakończeniu zajęć każdy z uczniów otrzymał upominek i dowiedział się o akcji „Uwolnij książkę”. Fundacja Orange przekazała uczniom regał z książkami. Znaleziono również czas na wspólną zabawę na świeżym powietrzu.
Dyrektor szkoły wraz z uczniami serdecznie podziękowała wolontariuszom z Orange za przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć oraz podarunki, wyraziła nadzieję na dalszą udaną współpracę.