menu

Nagroda za najlepszy wynik z egzaminu maturalnego

W dniu 8 lipca 2016 r. Wójt Gminy Rozogi wręczył list gratulacyjny wraz z nagrodą finansową za uzyskanie najwyższego wyniku egzaminu maturalnego

, Dawidowi Mikołajczykowi uczniowi Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rozogach. Dawid uzyskał wynik ogólny na poziomie 82,33%. Wójt Gminy Rozogi od 2012 r. przyznaje nagrody za uzyskanie najwyższego wyniku egzaminu w klasie VI, kl. III gimnazjum oraz za najwyższy wynik egzaminu maturalnego.