menu

Uroczyste otwarcie drogi Antonia - Dąbrowy.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Dąbrowy - Antonia.

Inwestycja rozbudowy drogi nr 1524N na odcinku km 1+527 do km 5+100 była współfinansowana w 25% przez Gminę Rozogi, 25% Powiat Szczytno, 50% sfinansowano
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość odebranych robót wyniosła 2.306.910,04. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, Radny Krzysztof Bałdyga, Sołtys sołectwa Spaliny Renata Bałdyga oraz Sołtys Dąbrów Czesław Lis, przedstawiciel wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego
w Piszu oraz Jerzy Bałdyga mieszkaniec Antonii. W uroczystości otwarcia drogi udział wzięli mieszkańcy Antonii i Dąbrów, Radni gminy Rozogi oraz przedstawicie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Szczytnie, Radni powiatu Szczycieńskiego Marek Sochalski i Teresa Samsel oraz ks. Mirosław Teofilak proboszcz parafii Krysiaki.