menu

Produkt Warmia Mazury!

Zapraszamy przedsiębiorców, organizatorów wydarzeń do współpracy w projekcie Produkt Warmia Mazury! Organizatorzy czyli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego,

czekają na Państwa zgłoszenia do kolejnej VII już edycji Produkt Warmia Mazury.

Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest miejsce wytwarzania produktu, prowadzenia usługi czy odbywania się wydarzenia. Sam znak ma zwiększyć wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu. Jej ideą jest także poprawa jakości życia nie tylko w samym województwie, ale również w Polsce.

Więcej na http://warmia.mazury.pl/produkt/index.php/jak-zdobyc