menu

Budowa dróg – PROW 2014-2020.

W trwającym od 22 lutego do 31 marca 2016 roku naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 317 wniosków o przyznanie pomocy.

Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 292 wnioski na kwotę 202 135 118 zł.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 44/754/16/V dokonał wyboru operacji poprzez zatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Rozogi otrzymała dofinansowanie na działania:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy – dr. gm. nr 199020N (Dąbrowy kol.) – odcinek ok. 1 km od dr. kraj nr 53
Przyznana pomoc finansowa z PROW – 228 724 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr. gm. – Kilimany – Klon

Przyznana pomoc finansowanie z PROW – 1 339 628 zł

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Rozogi, a Samorządem Wojewódzkim o przyznanie pomocy odbędzie się 25 sierpnia 2016 r.