menu

Spotkanie dla organizacji pozarządowych! Olsztyn!

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny:
www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf
W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Olsztynie, dniu 15.09.2016 r.
o godzinie 10:00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, w sali 52.
Czas spotkania - ok. 3 godzin.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 08.09 2016 r. na adres e-mail:
[url=mailto:ujedrych@uw.olsztyn.pl[/url]ujedrych@uw.olsztyn.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.