menu

Środki finansowe na rozwój i rozpoczęcie działalności

Rozogi 28.09.2016 r.

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 września 2016r o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozogach, ul. 22 lipca 22.
W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorców zamierzających rozwinąć działalność gospodarczą, a także przedstawicieli samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszenia, spółdzielnie działające na danym terenie.
Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.