menu

Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na doroczną Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2015 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.
Wydarzenie poświęcone będzie najbardziej istotnym, aktualnym sprawom warmińsko-mazurskiego sektora pozarządowego. Głównym motywem tegorocznego spotkania będzie szeroko pojęta współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Pojawi się też tematyka związana z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Będzie także mowa o czekających nas zmianach w uregulowaniach prawnych dotyczących sektora pozarządowego.
Konferencję zakończą równoległe sesje warsztatowe poświęcone powstającej właśnie strategii rozwoju trzeciego sektora, konsultacjom społecznym w województwie, Regionalnemu Programowi Operacyjnemu oraz prawodawstwu dotyczącemu organizacji pozarządowych. Prosimy o wybór najbardziej interesującego Państwa warsztatu.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno przedstawicieli sektora pozarządowego - liderów, członków, wolontariuszy, jak i przedstawicieli samorządów.
Konferencja odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 r., o godz. 11.00 w Olsztynie w Hotelu Warmińskim, ul. Kołobrzeska 1.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres a.sojka@eswip.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem tel. 89 523 73 45.
program konferencji
formularz zgłoszeniowy