menu

Konferencja z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej

24 października 2016 r.

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

zaprasza

n a k o n f e r e n c j ę:

„Agroturystyka – synergia komfortu i doznań kulinarnych.
Warunki wytwarzania, przewarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym”,

24 października 2016 roku
ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie,
al. Obrońców Tobruku 3.

PROGRAM KONFERENCJI

09:30-10:00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy
10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10:15-10:45 Kuchnia i przetwory w agroturystyce jako czynnik niezwykłych doznań nie tylko dla turystów kulinarnych dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej w Poznaniu.
10:45-11:15 Kontrowersyjne produkty agroturystyczne - szatańskie pomysły czy wielka potrzeba? Czyli o wyższości sałatki z pokrzywy nad kotletem de volaille dr inż. Iwona Batyk, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
1115-1230 Dobre praktyki prosto z wiejskiej kuchni. Czyli o tym czy domowe posiłki w agroturystyce to niepotrzebny obowiązek czy czysty zysk? - na przykładzie doświadczeń laureatów konkursu Agro-Eko Turystycznego „Zielone Lato” Agata Rudnicka, Gospodarstwo agroturystyczne „Placówka” Tomasz Winiarek, Gospodarstwo agroturystyczne i Zagroda Edukacyjna „Tusinek”.
12:30-13:30 L U N C H
1330-1415 Możliwości produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w gospodarstwie Barbara Sałata, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.
14:15-16:15 Zmiany w zasadach opodatkowania drobnego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych Michał Kałuża, FINexpert, Gniezno.

R.S.V.P.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 20 października 2016 r.
telefonicznie: (89) 521 69 07 lub e-mail : a.wojciechowska@warmia.mazury